XE NÂNG KỆ KHO

Showing all 5 results

Liên hệ báo giá

 • Nhiên liệu Điện
 • Tải trọng kg 1600
 • Chiều cao trục nâng mm11500
 • năm sản xuất
 • Giờ hoạt động

Liên hệ báo giá

 • Nhiên liệu Điện
 • Tải trọng kg1.600
 • Chiều cao trục nâng mm10.700
 • năm sản xuất
 • Giờ hoạt động 13.218

Liên hệ báo giá

 • Nhiên liệuĐiện
 • Tải trọng kg2.000
 • Chiều cao trục nâng mm12.100
 • năm sản xuất
 • Giờ hoạt động 21.601

Liên hệ báo giá

 • Nhiên liệuĐiện
 • Tải trọng kg2.000
 • Chiều cao trục nâng mm12.100
 • Năm sản xuất 2008

Liên hệ báo giá

 • Nhiên liệu Điện
 • Tải trọng kg 2.000
 • Chiều cao trục nâng mm5.200
 • năm sản xuất
 • Giờ hoạt động 19.200

Call 0902.318.549