Liên hệ báo giá

 • Thương hiệu: Kalmar
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Năm sản xuất: 2002
 • Động cơ: Diesel
 • Tải trọng 10 tấn– Tầm nâng 8.5m 

Liên hệ báo giá

 • Thương hiệu: Kalmar
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Năm sản xuất: 98
 • Động cơ: Diesel
 • Tải trọng 30 tấn -35 tấn
 • Tầm nâng 8.5m

Liên hệ báo giá

 • Nhiên liệuDiesel
 • Tải trọng kg4.000
 • Chiều cao trục nâng mm4.300
 • năm sản xuất

Liên hệ báo giá

 • Tải trọng Kg3.200
 • Chiều cao trục nâng mm3.400

Liên hệ báo giá

 • Nhiên liệuĐiện
 • Tải trọng kg2.500
 • Chiều cao trục nâng mm3.000

Liên hệ báo giá

 • Nhiên liệu Điện
 • Tải trọng kg1.500
 • Chiều cao trục nâng mm3.000
 • năm sản xuất
 • Giờ hoạt động

Liên hệ báo giá

 • Nhiên liệuĐiện
 • Tải trọng kg2.000
 • Chiều cao trục nâng mm4.000

Liên hệ báo giá

 • Nhiên liệu
 • Tải trọng kg1.500
 • Nâng chiều cao  mm 3.000

Liên hệ báo giá

 • Nhiên liệuĐiện
 • Tải trọng kg2.000
 • Chiều cao trục nâng mm12.100
 • Năm sản xuất 2008

Liên hệ báo giá

 • Nhiên liệuĐiện
 • Tải trọng kg2.000
 • Chiều cao trục nâng mm12.100
 • năm sản xuất
 • Giờ hoạt động 21.601

Liên hệ báo giá

 • Nhiên liệu Điện
 • Tải trọng kg1.600
 • Chiều cao trục nâng mm10.700
 • năm sản xuất
 • Giờ hoạt động 13.218

Liên hệ báo giá

 • Nhiên liệu Điện
 • Tải trọng kg 1600
 • Chiều cao trục nâng mm11500
 • năm sản xuất
 • Giờ hoạt động

Liên hệ báo giá

 • Nhiên liệu Điện
 • Tải trọng kg2000
 • Chiều cao trục nâng mm125
 • năm sản xuất 2014
 • Giờ hoạt động 3540

KHÁCH HÀNG NÓI VỀ CHOTHUEXENANG